Velkommen til Læringshuset

Det 21. århundredes kompetencer

Elever arbejder med LEGO Education

- At lære gennem livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af de nye teknologier i det 21. århundrede. På Fremtidens Skole - Læringshuset i Nærheden sker det i samspil mellem teori og praksis, uddannelse og erfaring, undervisning og arbejde med fokus på det 21. århundredes kompetencer som kollaboration, kreativitet, kommunikation og kritisk tænkning

Undersøgende tilgang til læring

Pige undersøger mikroorganismer i mikroskop

- Innovative læringsforløb

Undervisningen i Læringhuset tager udgangspunkt i elevernes legende, eksperimenterende og undersøgende tilgang til verden. Gennem innovative læringsforløb arbejder eleverne på tværs af fagene med realistiske opgaver i samarbejde med lokalsamfundet, erhvervslivet, foreninger, museer og lignende

Åben skole

Pige samler genbrugsplastik fra en beholder

- Inddragelse af omverdenen

Det handler om at få Læringshuset ud i virkeligheden og virkeligheden ind i Læringshuset. Gennem realistiske opgaver i samarbejde med lokalsamfundet skal eleverne se og forstå, hvordan teorien, som de lærer i skolen, bliver brugt i praksis, og de skal blive nysgerrige på at få ny viden og finde nye løsninger på problemstillinger