Læringshuset

Velkommen til Fremtidens Skole. Danmarks første skole, hvor arkitektur, pædagogik og læring er udviklet i et tæt samspil med fokus på fremtidens kompetencer. Læringshuset står klar i 2021.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Kort fortalt

Høje-Taastrup Kommune er i fuld gang med at bygge Fremtidens Skole i Region Hovedstaden i Høje-Taastrup Kommune i det nye bykvarter Nærheden i Hedehusene. Du kan følge arbejdet på Byggepladsen, læse om Arkitekturen, få de seneste Nyheder med mere på denne side.

Læringshuset er den første skole i Danmark, hvor arkitektur, pædagogik og læring er udviklet i tæt samspil med fokus på fremtidens kompetencer. Et hus, hvor børn og unge får lov til at lege, bygge, problemløse og ideudvikle i veltilrettelagte læringsforløb. Et hus, hvor børnenes og de unges iboende nysgerrighed og skabertrang tages alvorligt og plejes hele vejen op gennem deres skolegang.

Læringshuset er en science skole, hvor eleverne arbejder undersøgende med fokus på naturvidenskab og teknologi, og hvor fagene arbejder sammen i forløb omkring virkelighedstro og innovative projekter og værktøjer. Et hus, der minder mere om et designlaboratorium end en traditionel skole, hvor entreprenørskab og kreativitet er nogle af grundpillerne.

Vi glæder os til at byde børn, forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere velkommen i Læringshuset i skoleåret 2021-2022.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål om Læringshuset, Skolestart hos os, Job hos os, Samarbejde med os eller lignende.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra science-faget

Visionen

Læringshusets vision er at skabe optimale rammer for at danne og uddanne børn og unge til at kunne stå solidt i fremtidens foranderlige samfund og bidrage til en bæredygtig verden. Det skal være et læringshus, hvor alle børn og unge udvikler sig, bliver fagligt dygtige og bliver nysgerrige, aktive og medskabende samfundsborgere.

(artiklen fortsætter under billedet)

Herunder kan du læse mere om Fremtidens Skole - Læringshuset i Nærheden

Fremtidens Skole

Folkeskolen er med til at ruste børn og unge til at være en aktiv del af et globaliseret og digitaliseret samfund. Derfor er det vigtigt, at vores skoler og undervisning udvikler sig i takt med det omgivende samfund.

I Høje-Taastrup Kommune ønsker vi blandt andet, at:

  • Flere elever får lyst til at lære endnu mere, fordi de oplever meningsfuld læring, der møder deres engagement og nysgerrighed.
  • Eleverne tilegner sig det fremtidens kompetencer - kritisk tænkning, kreativitet, kommunikation og samarbejde.

Høje-Taastrup Kommune udvikler Fremtidens Skole på alle skoler i kommunen, men det er Charlotteskolen og Hedehusene Skole, de to skoler i Hedehusene som sammenlægges for at indgå i Læringshuset, der i de kommende år får rollen som spydspids-skoler for den undervisningsform, som kendetegner Læringshuset i Nærheden, når skolen står klar i 2021.

Læringshusets profil er udviklet på baggrund af erfaringer fra både forskning, erhvervsliv samt praktisk pædagogik og læring. Bag profilen står blandt andet LEGO Education og en række forskere og erhvervsfolk samt de pædagogiske medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune.

(artiklen fortsætter under billedet)

Kompetenceudvikling

Høje-Taastrup Kommune er med støtte fra A. P. Møller Fonden derudover i fuld gang med en stor kompetenceudviklingsindsats på skoleområdet. Indsatsen vil blandt andet styrke medarbejdernes professionelle læringsfællesskaber og faciliteringen af den projektbaserede undervisning, herunder de innovative og virkelighedstro læringsforløb.

Konsulentvirksomheden Autens har fokus på at udbygge lærer og pædagogers værktøjskasse og kompetencer til at arbejde med innovative, autentiske læringsforløb som væsentlig praksisform. Mens Mannaz og Københavns Professionshøjskole sideløbende arbejder med kompetenceudvikling for teamkoordinatorer, faglige vejledere, skoleledelsen og forvaltningen.

Derudover trækker medarbejderne på kolleger fra High Tech High-skolerne i Californien, som har rigtig mange års erfaring med den projektorienterede læringsform, samt danske lærer- og forskerkræfter med særlige erfaringer inden for innovative projektforløb.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra biologi-faget

Et foranderligt og højteknologisk samfund

Vi lever i en verden fyldt med forandring. Måderne vi er sammen på, arbejder på og lever på forandrer sig hastigt. Børn og unge, der går i skole i dag, kommer i fremtiden til at skulle indgå i et liv og arbejdsmarked, som er meget anderledes end det, vi kender nu. 

Læringshuset imødekommer fremtidens tendenser, samtidig med vi opfylder folkeskolens formål, når vores børn og unge får mulighed for at skabe deres fremtid og den verden, de er en del af, blandt andet gennem projektbaseret undervisning. Eleverne skal i højere grad lære fagene ved at bruge dem. Det skal gøre det sjovere og mere spændende og lærerigt at gå i skole.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elever arbejder i makerspace

Fokus på fremtidens kompetencer

Eleverne skal blive dygtige både til skolens fag og til nogle af de kompetencer, de har brug for i fremtidens samfund, som at idéudvikle, kommunikere, tage kritisk stilling og samarbejde.

Derfor arbejder eleverne i Læringshuset med projektbaseret undervisning. Projekter, der går på tværs af fagene, for eksempel dansk, matematik og naturfag, og i Åben Skole samarbejde med virksomheder, foreninger eller andre uden for skolen eller med brug af virkelighedstro værktøjer.

Eleverne eksperimenterer og bygger modeller for at løse en udfordring, samtidig med at de lærer at tænke innovativt og skabe løsninger. I projekterne bruger vi en læringsmodel med stramt styrede arbejdsprocesser, som giver eleverne den nødvendige ramme for arbejdet.

Ved at arbejde med virkelige problemstillinger, hvor elevernes arbejde kan anvendes direkte i samfundet, for eksempel en affaldskampagne, føler eleverne sig hørt, og de får mulighed for at skabe forandringer.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev spiller basket

Fokus på større motivation

Eleverne skal opleve at skoledagen i Læringshuset er så sjov og spændende, at de næsten ikke har lyst til at gå hjem, fordi så trives de ikke bare bedre, så lærer de også mere. 

I rapporten "Undervisningspraksis i udskolingen" (2020) undersøgte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), hvordan den daglige undervisning i udskolingen tager sig ud i praksis, og hvordan den opleves af elever.

Her fremgik det blandt andet, at når udskolingselever taler om tunge skoledage og ensformig undervisning, taler de om et fravær af ting. De efterspørger flere eksperimenterende, kreative og praktiske aktiviteter, og de efterlyser lærere, der går mindre op i karakterer og prøveresultater og mere op i at demonstrere og forklare et fagligt stof, så det bliver virkeligt og meningsfuldt for eleverne. Eleverne vil også have mulighed for selv at være aktive med stoffet. Du kan læse rapporten på EVA's hjemmeside eva.dk.

Derfor stilladseres og rammesættes Undervisningen i Læringshuset på en ny måde, der fremmer ovenstående. Den projektbaserede undervisning tilpasses et niveau, hvor den nødvendige hjælp og vejledning er til rådighed, og hvor der er større variation i arbejds- og undervisningsformer. Og eleverne får en mere aktiv rolle, hvor de selv får lov, gennem Åben Skole samarbejder med virksomheder, foreninger eller andre uden for skolen eller med brug af virkelighedstro værktøjer.

På den måde oplever eleverne, at undervisningen er mere spændende, meningsfuld og lærerig, og at de er mere motiverede for at deltage.

(artiklen fortsætter under billedet)

Fakta fra madkundskab-faget

Åben Skole

Læriångshuset er en åben skole, hvor virksomheder, organisationer, kultur- og fritidsinstitutioner inviteres til at samarbejde om virkelighedtro og innovative læringsforløb.

I en Åben Skole bliver elevernes faglige forståelse og motivation styrket, fordi de møder virkelighedens fagfolk, herunder deres viden, erfaringer og virkelige problemstillinger. I tre korte sætninger handler åben skole om:

  • Motivation:At bruge virkelige problemstillinger og rollemodeller til at vække elevernes nysgerrighed, handlekraft og lyst til at lære.
  • Viden: At koble teori og praksis sammen gennem autentiske læringsforløb.
  • Innovation: At arbejde idéudviklende med en målgruppe eller en kunde.

Eleverne bliver bedre til at stille spørgsmål, gribe om problemstillinger og finde på løsningsforslag, når de møder rollemodeller og stærke fagpersoner fra det omkringliggende samfund. Kontakt os derfor gerne, hvis du vil Samarbejde med os.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev skriver på whiteboard

Nye moderne læringsrum

Med byggeriet af Læringshuset i Nærheden, der bliver 15.500 m2 stort, er Høje-Taastrup Kommune i fuld gang med at skabe rammerne for, hvordan arkitekturen kan danne ramme for og interagere med fremtidens læringsstile samt skabe en bygning, der er forankret i sit nærmiljø med en stærk rumlig identitet.

Læringshuset, der kommer til at rumme elever fra 0.-9. klasse, er fra første streg til sidste sten designet til undervisning i fremtidens kompetencer, og vil blandt andet bestå af større fællesrum, som kan bruges til arrangementer og udstillinger med mere. Derudover vil der være forskellige værksteder, laboratorier og studier til rådighed. En slags faglokaler, hvor flere fag kan spille sammen samtidig. Byggeriet indeholder desuden en integreret daginstitution og idrætshal.

Arkitekturen bryder fuldstændigt med den traditionelle skole. Bygningen i sig selv er et læringsværktøj, der kan inspirere og vække nysgerrigheden hos brugerne, uanset alder og baggrund, samtidig med at det er fleksibelt, så det også i fremtiden kan understøtte nye læringsstile.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev viser sit produkt frem

Aktivitet og bevægelse

Hverdagen i Læringshuset følger det pågældende læringsforløb og de læringsstile, der understøtter forløbet, som eleverne i klassen eller på årgangen er igang med på et hvert givent tidspunkt. Vores børn og unge oplever derfor en dynamisk skoledag med forskellige aktiviteter både i og ude af huset samt bevægelse både indedørs og udendørs. 

Læringshuset er designet med store åbne rum og fællesarealer med flere forskellige anvendelsesmuligheder, herunder værksteder, laboratorier, studier og sportshal, der alle inviterer til aktivitet og bevægelse. Udenfor Læringshuset på de store åbne terrasser på etagerne og på jorden rundt om huset er der lege- og hæng-ud-områder med gode muligheder aktivitet og bevægelse i den friske luft.

Eleverne er desuden ofte ude af huset i løbet af skoledagen, i forbindelse med Åben Skole samarbejdet i den projektbaserede undervisning, og når de gør brug af lokalområdets faciliteter og forskellige anvendelsesmuligheder. Det gælder også i forhold til idrætsundervisningen, hvor de benytter Hedehushallen, Hedehusene idrætspark, Springcenter Nærheden med mere.

(artiklen forsætter under billedet)

Fakta fra matematik-faget

Tydelig struktur og høj faglighed

Eleverne i Læringshuset har stor indflydelse på deres skoledag og frihed i deres arbejde i den projektbaserede undervisning. Men det er stadig medarbejdernes opgave at sikre en tydelig struktur og et højt fagligt niveau i læringsforløbet. Projektbaseret undervisning handler om en grundigt forberedt, struktureret og rammesat tilgang. 

Forståelsesfasen er en vigtig del af læringsforløbet. Dels i forhold til at komme igang med projektet og i tilegnelsen af ny viden. Dels i forhold til realisering og forståelse af egen læring. Det er i den indledende fase, at lærerne skal give eleverne en viden, så de på baggrund af den viden kan få gode idéer. 

Lærerne og pædagogerne skal vise vej i den projektbaserede undervisning og løbende lære eleverne, hvordan de analyserer information, indhenter materiale, skaber deres produkter med mere. Der er mange ting, som eleverne skal lære sammen, inden de går i grupperne og arbejder praktisk med deres projekter. Eleverne skal også kunne anvende de forskellige teknologier, for eksempel hvordan man bruger Excel, en drone, en laserskærer eller lignende. 

I løbet af læringsforløbet kan lærerne og pædagogerne også fokusere på de områder, som de mener, at eleverne har brug for at dygtiggøre sig i, for eksempel at skabe ro, organisere gruppearbejdet, undgå spildtid, udvikle sociale færdigheder eller lignende, så alle elever bliver en del af projektet og opnår mest muligt af undervisningen. 

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev udfører scienceforsøg

Datainformeret tilgang og videndeling

For at sikre en tydelig struktur og en høj faglighed anvender Læringshuset en datainformeret tilgang med kvantitative og kvalitative data, i form af test og prøver i klassen samt gruppeinterviews med medarbejderne på læreringskonferencer, hvor de snakker om forskellige indsatsområder og elevgrupper samt fagene, klassen og skolen generelt.

Derudover deltager medarbejderne i fagteams, studiegrupper, hackathon, edcamps, workshops og andre vidensforaer, som baner vejen for et fælles sprog og samtidig samler erfaringerne fra de innovative, autentiske læringsforløb, som løbende bliver udviklet. Her kan vejledere, facilitatorer og ledere også arbejde med afklaring af begreber, didaktiske metoder og hvordan teamsamarbejde kan videreudvikle den lærende praksis.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev flyver med hjemmelavet drage

God trivsel

Trivsel er en forudsætning for fagligt udbytte. Derfor tager Læringshuset elevernes og medarbejdernes trivsel meget alvorligt. Mange forhold har betydning for, om vores børn og unge trives, og det handler ikke kun om klassens tid, fredagskage og skolefester. 

For at skabe god trivsel arbejder Læringshuset både med elevernes:

  • motivation, forventninger og læringsstrategier
  • faglige og sociale fællesskaber med fokus på følelsen af samhørighed
  • særlige indsatsområder hos individer eller grupper, der har behov for det

Læringshuset måler årligt elevernes trivsel i den nationale trivselsmåling. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Læringshuset har desuden et Adfærd-, Kontakt-, Trivsel-udvalg (AKT-udvalg), som består af en gruppe medarbejdere, der i samarbejder med elevenes daglige lærere og pædagoger holder ekstra øje med adfærd, kontakt og trivsel på de forskellige årgange.

Derudover har Læringshuset en række traditioner, som for eksempel første skoledag og sidste skoledag, der markerer overgange samt skaber forventning, glæde og fællesskab i løbet af skoleåret.

Relationen mellem de voksne og børn og unge har afgørende betydning for elevernes trivsel. Lærerne og pædagogerne er den primære voksenkontakt, og på grund af den daglige kontakt har de også de bedste forudsætninger for at spotte elever, der mistrives, og hjælpe dem.

Det betyder selvfølgelig ikke, at de er alene om opgaven. Tværtimod kræver god trivsel blandt børn og unge en indsats fra hele Læringshuset, alle vores samarbejdspartnere og ikke mindst forældrene.

Eleverne skal føle sig trygge i skoledagen, have det sjovt sammen og føle, der er plads til at begå fejl. Mange elever har også brug for hjælp i en stresset hverdag til at balancere og prioritere i forhold til planlægning af opgaver og deadlines. Derudover kan elever, der gennemgår en svær tid, have brug for forskellige indsatser både fagligt og socialt. Det kan være lektiehjælp, psykologhjælp, hjælp til konfliktløsning og meget andet.

Fakta fra natur/teknik-faget
Vi ses i Læringshuset

Tak fordi du læser med!