Mød Emilie fra 8. klasse

Emilie er en del af udskolingen i Læringshuset. På denne side kan du få et indblik ind i, hvordan en almindelig skoledag i 7.-9. klasse er. 

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Velkommen i udskolingen

Emilie er en opmærksom 14-årig pige med masser af viden og læringvilje. Hun ved, hvad hun er god til, og hvad hun skal blive bedre til. Hun bor med sin familie i Taastrup, hvorfra hun tager bussen eller toget til Læringshuset, som ligger tæt på busstoppet og stationen.

Allerede på gåturen ned mod Læringshuset udfordres hendes forventninger til skoledagen. Med den forskudte facade, variationen i bygningshøjden og de små, grønne uderum minder Læringshuset mere om en travl lille by end om en skole.

Emilie er en del af udskolingen i Læringshuset. Det er skoleforløbets sidste trin, hvilket svarer til 7.-9. klasse. I 8. klasse forbereder Emilie sig på at kunne gennemgøre en ungdomsuddannelse. Hun har også fået nye fag i form af samfundsfag, geografi, biologi, fysik/kemi og valgfag.

Hun synes, at Læringshuset er det rigtige sted at være sammen med hendes kammerater på årgangen, som snart afslutter grundskolen, og hun synes, at lærerne er opmærksomme og gode til at motivere og vejlede hende i skoledagen. 

(artiklen fortsætter under billedet)

På denne side kan du læse mere om udskolingen

Skoledagen

Emilie møder motiveret ind til skoledagen, sammen med de andre elever, og hænger sit tøj og sin taske i årgangens garderobe. Hun hilser på et par af lærerne på gangen, som hun kender. Hun kan mærke, at lærerne virkelig vil hende det bedste her i hendes sidste år.

Hun møder præcist, så hun går direkte til det TechLab, hvor hun skal mødes med lærerne og resten af hendes årgang i dag. Lærerne skaber et trygt læringsmiljø med tydelige forventninger til skoledagens program, som hun kender i forvejen fra Aula og har forberedt sig på hjemmefra. Lærerne minder dem om noget brobygning på en ungdomsuddannelse, som hun og resten af årgangen snart skal på, og nogle papirer hun skal udfylde.

Bagefter går de igang med skoledagens program. Emilie arbejder med sin iboende nysgerrighed og skabertrang i et projektbaseret forløb omkring alternativ energi, som de skal starte op på årgangen. Men der er flere forskellige dagsordner igang i løbet af dagen.

Først skal de evaluere deres tidligere projekt. Emilie og de andre på hendes årgang sidder koncentreret over hver deres computer. Der bliver talt med lave stemmer. De svarer på, hvilke læringsmål de har nået, og om de mestrer dem, eller om der skal mere træning til. De skal også evaluere, hvilke metoder de har lært, og hvordan de kan bruges i det næste projekt.

Emilie rejser sig og går over til en stor opslagstavle fyldt med farvede stykker papir. Vidensvæg står der øverst på tavlen. Hun noterer lidt på sin blok og vender tilbage til sin computer.

Samtidig sidder to grupper fra årgangen et andet sted omkring hver deres store computerskærm. De har fået lov til at lave deres evaluering færdig imorgen, fordi de er i gang med at redigere de foregående dages optagelser til en række kortfilm. De har fået til opgave at lave nogle præsentationsvideoer for Læringshuset som en del af deres valgfag. På væggene omkring dem hænger plancher med storylines og analysemodeller, som de anvender.

Hun sætter pris på, at lærerne giver dem lov til at arbejde meget selvstændigt og med en høj grad af frihed i de projektbaserede forløb.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elev løser opgaver på sin computer

Midtvejs holder de en længere middagspause, hvor Emilie og hendes årgang spiser deres mad i kantinen. Normalt har Emilie og hendes gruppe flere korte pauser i løbet af dagen, når det passer ind. Derudover er lærerne gode til at holde en såkaldt brainbreak, hvor man laver noget helt andet et øjeblik.

Efter middagspausen, hvor de fleste har været ude og få luft, går Emilie og hendes årgang ud i science-området ved skolens frontstage. Hun bemærker på vejen, at en stor gruppe af indskolingens elever er godt i gang i Orangeriet. De er ved at male billeder af himlen og skyerne. Hun synes, det er en god træning, fordi hun nu ved, hvor lærerigt det er.

Da de når frem, går de i gang med at bygge vindmøller og solfangere og undersøger forskellige konstruktioner. Det skal hjælpe Emilie og hendes gruppe med at finde på undersøgelsesspørgsmål. De er overraskende stille idag. Men så kommer hun i tanke om, at en del af eleverne på årgangen er på virksomhedsbesøg nu, som en del af deres Åben Skole samarbejde. Imorgen er det hendes og resten af årgangens tur.

I løbet af årene i Læringshuset har hun haft et tæt samarbejde med lokale og regionale firmaer og foreninger med mere, og ofte er undervisningen foregået ude af huset, hvor de samarbejdede om problemstillinger.

Sidst på dagen, efter de har brugt hovederne en del, vælger deres lærer at flytte naturfagsundervisningen omkring energi over til Springcenteret lige ved siden af Læringshuset. Det er meget sjovt at få brændt lidt krudt af, samtidig med at de lærer noget om tyngdekraft, massetiltrækning og legemers bevægelse, inden de skal hjem.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elever dyrker atletik

Læringshuset følger Folkeskolens mål, love og regler

Læringshuset er en ny måde at lave skole på. Her udfordres det konventionelle dannelsesbegreb og undervisning i fremtidens kompetencer muliggøres gennem naturlig leg og indlæring.

Skoledagen, herunder den projektbaserede undervisning, i Læringshuset opfylder Folkeskolens mål, love og regler. De Fælles Mål fastsætter, hvad eleverne skal lære i Læringshuset. Hvor mange timer eleverne skal have i de enkelte fag, og hvor lang tid de skal være i Læringshuset. 

Find generel information om folkeskolen og læs om de initiativer, der skal løfte fagligheden og trivslen blandt eleverne og mindske betydningen af social baggrund på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

 

Emilie er et eksempel

Med baggrund i persondataloven og de begrænsninger som følger deraf, har vi valgt at gøre Emilie til en fiktiv person. Hun fungerer derfor blot som et eksempel på, hvordan det er at gå i udskolingen. Vi har dog så vidt muligt forsøgt, at beskrive hende og hendes hverdag så ægte som muligt.

Det skal i den forbindelse tilføjes, at der ikke er mange skoledage i 7.-9. klasse, der ens i Læringshuset. Der er mange nuancer og deltajer, som det ikke er muligt at gengive her. Dette er et bare et lille indblik ind i, hvordan en almindelig skoledag i 7.-9. klasse er.

Kontakt os gerne, hvis du vil møde en rigtig elev eller vide mere om Undervisningen, Skolestart hos os eller lignende.

Vi ses i Læringshuset