Mød Matteo fra 5. klasse

Matteo er en del af mellemtrinnet i Læringshuset. På denne side får du et indblik ind i, hvordan en normal skoledag i 4.-6. klasse går.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Velkommen på mellemtrinnet

Matteo er en omsorgsfuld 11-årig dreng med masser af energi og læringslyst. Han bor med sin familie i Hedehusene, hvorfra han cykler til Læringshuset via loopet, som er et grønt bælte, der forbinder Hedehusene med den nye bydel Nærheden.

Allerede på cykelturen hen mod Læringshuset udfordres hans forventninger til skoledagen. Med den forskudte facade, variationen i bygningshøjden og de små, grønne uderum minder Læringshuset mere om en travl lille by end om en skole.

Matteo er en del af mellemtrinnet i Læringshuset. Det er skoleforløbets mellemste trin, hvilket svarer til 4.-6. klasse. I 5. klasse udbygger Matteo sine færdigheder i de fag, som blev introduceret i indskolingen. Derudover er der kommet nye fag som håndværk og design i 4. klasse samt tysk i 5. klasse.

Han synes, at Læringshuset er et sjovt sted at være sammen med hans kammerater på årgangen, og han synes, at lærerne er flinke og gode til at gøre skoledagen spændende. 

(artiklen fortsætter under billedet)

På denne side kan du læse mere om mellemtrinnet

Skoledagen

Matteo møder motiveret ind til skoledagen, sammen med de andre elever, og hænger sit tøj og sin taske i årgangens garderobe. Han kender efterhånden de andre på årgangen godt både socialt og fagligt. Der er 5 min. til at skoledagen starter, så han finder sine gode venner, som han snakker med i fællesområdet. 

Da skoledagen starter, mødes han og resten af hans årgang med lærerne i årgangens base. Lærerne skaber et trygt læringsmiljø med tydelige forventninger til skoledagens program, som han har hørt lidt om i forvejen og læst om på Aula.

Bagefter går de igang med skoledagens program. Matteo arbejder med sin iboende nysgerrighed og skabertrang i et projektbaseret forløb omkring sundhed, som de er igang med på årgangen.Først drøfter Matteo og hans gruppe i en lille niche, hvordan de kommer videre med deres projekt. De tegner og skriver ivrigt på glasvæggene for at fastholde deres idéer. Overalt, hvor der arbejdes i Læringshuset, snakker arkitekturen med. Væggene bruges til udstilling af færdige projekter, kreativt idémylder eller inviterer med små nicher til stille fordybelse.

Senere går de over i et af de mange FabLabs sammen med resten af årgangen. Matteo og hans gruppe skal igang med at skære nogle træplader ud, der skal bruges til at bygge en model af et el-drevet løbehjul. De har travlt, for den færdige model skal præsenteres for en lokal virksomhed allerede i morgen.

Et FabLab også kaldet fabrikations-laboratorium er et lokale, der gør det muligt at lave modeller og prototyper ved hjælp af forskellige værktøjer. Et laboratorie til opfindelse og opdagelse. I lokalet her står der forskellige computere, hver med speciel software, en laserskærer, der kan lave 2D- og 3D-konstruktioner, en 3D-printer, en vinylskærer og et hav af forskellige materialer. 

Lærerne gør meget ud af, at Matteo og hans kammerater opnår større selvtillid og selvstændighed i skoledagen gennem viden og faglighed i det projektbaserede forløb.

(artiklen fortsætter under billedet)

Eftertænksom elev

Midtvejs holder de en længere middagspause, hvor Matteo og hans årgang spiser deres mad med lærerne i kantinen. Derudover har Matteo og hans gruppe haft flere korte pauser, når det passede ind, i løbet af dagen.

Efter middagspausen, hvor alle har været ude og få luft, går de tilbage til fællesområdet ved deres base. I det tilstødende værksted sidder en lille klynge fra årgangen over Matteo. De er ved at lægge sidste hånd på deres skitser af broer. Deres matematiklærer hjælper dem med at gøre tegningerne målfaste. Nogle elever arbejder med et tegneprogram, og i hjørnet er to elever ved at bygge en prototype af en hængebro. Han håber, de skal lave det samme på et tidspunkt.

Nu får de gæster på besøg som en del af deres Åben Skole samarbejde. To sundhedsmedarbejdere fra kommunen skal lære dem om motion og sund kost. Gennem deres faglighed og erfaringer hjælper de Matteo og hans gruppe med at færdiggøre deres præsentation. Mange forskellige løsninger, materialer og konstruktioner har været prøvet af, og nu skal de sidste ting på plads, så grupperne er klar til deres fremlæggelser.

Der kommer en tysker til fremlæggelsen imorgen, så sidst på dagen, oversætter de deres tale til tysk i et af fordybelsesområderne, hvor der er stille og mulighed for at slappe af, inden de skal i klub eller hjem.

(artiklen fortsætter under billedet)

Elever vander en plante

Læringshuset følger Folkeskolens mål, love og regler

Læringshuset er en ny måde at lave skole på. Her udfordres det konventionelle dannelsesbegreb og undervisning i fremtidens kompetencer muliggøres gennem naturlig leg og indlæring.

Skoledagen, herunder den projektbaserede undervisning, i Læringshuset opfylder Folkeskolens mål, love og regler. De Fælles Mål fastsætter, hvad eleverne skal lære i Læringshuset. Hvor mange timer eleverne skal have i de enkelte fag, og hvor lang tid de skal være i Læringshuset. 

Find generel information om folkeskolen og læs om de initiativer, der skal løfte fagligheden og trivslen blandt eleverne og mindske betydningen af social baggrund på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk.

 

Matteo er et eksempel

Med baggrund i persondataloven og de begrænsninger som følger deraf, har vi valgt at gøre Matteo til en fiktiv person. Han fungerer derfor blot som et eksempel på, hvordan det er at gå på mellemtrinnet. Vi har dog så vidt muligt forsøgt, at beskrive ham og hans hverdag så ægte som muligt.

Det skal i den forbindelse tilføjes, at der ikke er mange skoledage i 4.-6. klasse, der ens i Læringshuset, Der er mange nuancer og deltajer, som det ikke er muligt at gengive her. Dette er et bare et lille indblik ind i, hvordan en normal skoledag i 4.-6. klasse går.

Kontakt os gerne, hvis du vil møde en rigtig elev eller vide mere om Undervisningen, Skolestart hos os eller lignende.

Vi ses i Læringshuset