Praktik hos os

Praktik er en vigtig del af læreruddannelsen. Vælger du Læringshuset i din praktikperiode, får du mulighed for at koble teori og praksis sammen på en projektbaseret skole med morderne læringsrum. Derudover opnår du praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb for en klasse i tæt samarbejde med vores vejleder.

Elev og lærer med en skruetrækker i hånden Elev og lærer i makerspace

Kort om praktik for lærerstuderende

Du har tre praktikperioder i løbet af læreruddannelsen, som du sikkert allerede er bekendt med.

Praktikforløbene handler overordnet set om at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb i dine valgte undervisningsfag. Derudover er der nogle temaer, hvor du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre med videre.

Det hele afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter. Du kan høre mere om prøven på læreruddannelsen.

 

Praktik i Læringshuset

Vælger du Læringshuset i din praktikperiode, kan du være sikker på, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at give dig et godt forløb. Et forløb hvor vi har fokus på at udvikle dine kompetencer i et tæt samarbejde. På den måde vinder alle, tror vi på.

Det eneste vi forventer er, at du møder op med åbent sind og til tiden, gerne vil eleverne, holder aftalerne og viser engagement og virkelyst. Så skal du nok få et fantastisk forløb, som bliver værdifuldt og lærerigt for alle.

Du er altid velkommen til at kontakte Læringshusets praktikvejleder, Kamilla Vestergaard, hvis du vil vide mere:

  • kamillave@htk.dk

Du kan læse mere om Læringshuset her på hjemmesiden. Du kan også downloade brochuren:

Kvindelig lærer kigger på elever arbejder Elevgruppe og lærer i science

Praktiske informationer

Luk alle
Udfold alle
Pige holder to gule lyspærer på hovedet Vi ses i Læringshuset

Læringshuset | Leg - Lær - Lev