Samarbejde med os

Læringshuset er en Åben Skole, som samarbejder med omverdenen. Kontakt os gerne, hvis du har viden, som du vil dele med os.

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Giv din viden videre

Har du viden, som du brænder for at give videre til andre? Vi bidrager alle til samfundet på den ene eller anden måde, uanset hvad vi beskæftiger os med. Som udefrakommende kan du være med til at give noget ekstra til Undervisningen i Læringshuset.

Læringshuset i Nærheden er en Åben Skole, som inddrager sin omverden. Det betyder, at skolen samarbejder med lokalsamfundet, musikskolen, erhvervsforeninger, idrætsforeninger, bymuseet, virksomheder, biblioteket eller lignende. Læringshuset hører derfor gerne fra dig, hvis du vil samarbejde med os omkring videndeling med vores elever og lærere. 

(artiklen fortsætter under billedet)

Rebus

Åben Skole i Høje-Taastrup Kommune

Åben Skole samarbejdet bygger på gensidig lyst og nysgerrighed hos alle parter. Du bidrager med det, som du kan, og eleverne og lærerne bidrager med det, som de kan. Det handler blandt andet om:

  • At få skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen
  • At vores børn og unge ser og forstår, hvordan den teori de lærer i skolen bliver brugt i praksis
  • At nysgerrigheden til at få ny viden og finde nye løsninger vokser

Læringshusets Åben Skole samarbejde vil løbende blive udviklet. Vi modtager derfor gerne en henvendelse fra dig, hvis du mener, du kan bidrage med noget. Det er ganske uforpligtende, hvis du henvender dig til os, og hvis du vil gå skridtet videre, hjælper vi dig selvfølgelig med at målrette dit bidrag og sætte dig i kontakt med vores interesserede elever og lærere. Vi gør meget ud af, at samarbejderne bliver en god oplevelse for alle.

(artiklen fortsætter under billedet)

Herunder kan du læse mere om et eventuelt samarbejde med os

Erhvervsforeninger og virksomheder

Hvis du er medlem af den lokale erhvervsforening, eller hvis du driver en lokal virksomhed, er der en række aktiviteter, som er interessante for Læringshuset. Det drejer sig om virksomhedsbesøg, gæsteforedrag i klassen, casesamarbejde i projektorienterede forløb, praktikforløb og uddannelsesvalg samt fritidsjob. Det kan være med til at knytte vores elever tættere på det arbejdsliv som venter, og det kan inspirereog gøre dem nysgerrige på at lære mere.

Pige undersøger automekanik

Kulturtilbud

Hvis du arbejder med kultur på den ene eller anden måde, er der mange aktiviteter, der er relevante for Læringshuset. Det handler om at se, høre og mærke kulturen, når museer, teatre, biblioteker og andre åbner dørene for eleverne og lærerne, men det kan også være i form af gæsteforedrag i klassen, casesamarbejde i projektorienterede forløb, praktikforløb samt uddannelsesvalg. Det kan være med til at knytte vores elever tættere på det kulturliv som venter, og det kan inspirere og gøre dem nysgerrige på at vide mere.

 

Naturtilbud og NGO'er

Hvis du beskæftiger der med natur, miljø, velgørenhed eller rettigheder, i en institution, organisation eller foreningen eller af frivillig interesse, er der flere aktiviteter, som er vigtige for Læringshuset. Det går ud på at komme helt tæt på naturen med eleverne, hvad enten det er i Hakkemosen eller ZOO, at opleve og forstå, hvordan velgørenhed og rettigheder gør en forskel for mennesker, dyr og klima på jorden, i form af besøg, gæsteforedrag i klassen, casesamarbejde i projektorienterede forløb, praktikforløb samt uddannelsesvalg. Det kan være med til at knytte vores elever tættere på det samfund som venter, og det kan inspirere og gøre dem nysgerrige på at forstå mere.

(artiklen fortsætter under billedet)

Dreng undersøger plante

Fritidstilbud og hobbyer

Hvis du kommer fra et fritidstilbud, eller hvis du dyrker en hobby, hvor du bruger din viden eller dine håndværksmæssige kompetencer, er der foreskellige aktiviteter, der er relevante for Læringshuset. Det drejer sig om besøg, gæsteforedrag i klassen, casesamarbejde i projektorienterede forløb samt fritidsinteresser. Det kan være med til at knytte vores elever tættere på det fritidsliv som venter, og det kan inspirere og gøre dem nysgerrige på at prøve mere.

 

Konkurrencer, initiativer og mærkedage

Hvis du udbyder konkurrencer, igangsætter initiativer eller står for markeringer af mærkedage, der på den ene eller anden måde er relevante for børn og unge, kan det være aktiviteter, som er interessante for Læringshuset. Det gælder om at bringer skolen tættere på virkeligheden, motivere eleverne og gøre undervisningen mere vedkommende gennem konkurrencer, temaforløb, festivaler og mærkedage, der har med entreprenørskab, innovation, naturvidenskab, FN's Verdensmål eller skolens øvrige fag at gøre.

 

Kontakt os i god tid

Effekten bliver bedst, når det er forberedt og sammenhængende med den øvrige undervisning. Kontakt os derfor på forhånd, så vi i god tid kan planlægge og forventningsafstemme sammen. Det er vigtigt for os, at samarbejdet bliver en god oplevelse for begge.

Vi ses i Læringshuset